งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ชาวศิลปศาสตร์อยู่ “ห่าง ๆ อย่าง ห่วง ๆ”

ชาวศิลปศาสตร์อยู่ “ห่าง ๆ อย่าง ห่วง ๆ”