กีฬาสีภายในงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์สโมสรนักศึกษา

งาน Thank You Party & Freshy Night Star Faculty of Liberal Arts 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Thank You Party & Freshy Night Star Faculty of Liberal Arts 2015 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะฯ วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อขอบคุณนักกีฬา และการประกวดดาว เดือน คณะศิลปศาสตร์ สำหรับปีนี้ดาว ได้แก่ นางสาวภิรดา เหล็กชาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เดือนได้แก่ Mr.Xian Guangchao สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ประเภทสีสันได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ สัยสุภี สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นฑูตประชาสัมพันธ์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องโถงล่าง อาคารพร้อมมงคล

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์