ทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

งานศิิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวันภาษาไทย”

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวันภาษาไทย”

กำหนดการ

“โครงการสืบสานวันภาษาไทย”คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันที่ ๒๕ และ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาภากร และ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์

………………………………………………………….

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ( ห้องประชุมอาภากร อาคาร1 คณะศิลปศาสตร์ )

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐      น.       ลงทะเบียน ประกวดการขับร้องเพลง ( รอบคัดเลือก )

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐      น.       ประกวดการขับร้องเพลงไทยสากล ( ชาย/หญิง )

๑๒.๓๐           น.       ประกาศผลผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐      น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐      น.       ประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย/หญิง )

๑๖.๐๐           น.       ประกาศผลผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก

 

วันศุกร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๕๕ ( ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ )

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐      น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐           น.       พิธีเปิด

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐      น.       ทอล์คโชว์ “ ภาษาวัยรุ่น วุ่นวายจัง ”และสาธิตทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบการแสดงจำอวด ( โดย : โย่ง เชิญยิ้ม และคณะ )

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐      น.       พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑5.3๐       น.       การประกวดขับร้องเพลง (รอบชิงชนะเลิศ)

15.30 น.       ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชมรมศิลปะการแสดงและนักศึกษาชาวต่างชาติหนานหนิงและหลิ่วโจว

16.00  – 16.30        น.       พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด

…………………………………………………………………….

หมายเหตุ กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 – 2829102 , 081 – 6145756 , 084 – 6601164