งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ของ “กรมหลวงชุมพรฯลูกในหลวง ร.๕” กับ “หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า” ผู้โด่งดังเรื่องไสยเวทย์!!!