ทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์รับตรงสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง 2559

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง 2559