งานสื่อสารองค์กรทั่วไป

คณะผู้บริหาร ร่วมใส่บาตรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี