กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ

เรื่อง การปรับตัวของธุรกิจการบินและลูกเรือในการปรับตัวยุค New Normal

(วานนี้) วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020