งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ