งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (ทีมศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง) และ ทีมดินน้ำลมไฟ โปรดักชั่น (นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 ทีม ในการประกวด 𝗢𝗺𝗯u𝗱s𝗺𝗮𝗻 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱s เวทีของคนช่างคิด ‘สโลแกน’ ภายใต้แนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (OMBUDSMANS) องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (ทีมศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง) และ ทีมดินน้ำลมไฟ โปรดักชั่น...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020