ทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาฝ่ายวิชาการและวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์สโมสรนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่

ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมฟังเสวนา โครงการ “รักเป็น ปลอดภัย”

Logo-Young-Love

ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนา โครงการ “Young LOVE  รักเป็น ปลอดภัย”  ในวันพุธที่ 1 1 พฤศจิกายน 2558  เวลา 12.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมมงคลอาภาชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ

Larts-Rmutp_11112558_PostNo9203_Logo-Young-Love_Pic

Larts-Rmutp_11112558_PostNo9203_Logo-Young-Love_Agenda

 

 

ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์