งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลกร ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ทูลเกล้าฯ ถวายเป้นพระราชกุศล

larts-rmutp_PostNo10296