ทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ Hormone วัยวุ่น

pppp

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน โครงการ Hormone วัยวุ่น ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ตึก ๙๐ ปี ชั้น ๖

*จัดงานโดยนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ ๓  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร *

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2282-9102 ต่อ 1119