งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google For Education เพิ่มเติม

ท่านใดสนใจส่ง ชื่อ-นามสกุล รุ่นที่ต้องการอบรม ได้ที่ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

♦  รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมตามลิงค์นี้  https://larts.rmutp.ac.th/2554/?p=12026 

♦  ตรวจสอบรายชื่อ  http://www.rmutp.ac.th/?p=10552 

Download (PDF, 416KB)