งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์อบรม

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม กระเช้าสบู่หอม เพ้นท์ถุงผ้า ทำพวงกุญแจผ้า

ที่มา: กองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร