กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หน้าอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเที่ยว เวลา 13.00 น.

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง