ทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

งานศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนฯ จังหวัดชลบุรี ( รับจำนวนจำกัด )
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-282-9102 ต่อ 1005IMG_2525