งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประกวดร้องเพลงสากล “the Voice RMUTP”

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประกวดร้องเพลงสากล ในโครงการ “11 ปี คิด(สื) ดี  ทำดี RMUTP VOICE”

LARTS-RMUTP_11112558_PostNo9211_the Voice RMUTP