งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์เจ้าหน้าที่

ขอเชิญชวน “บุคลากรแต่งกายผ้าไทยเข้าคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2558”

ขอเชิญชวน "บุคลากรแต่งกายผ้าไทยเข้าคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้แต่งกายฟ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2558"