การจัดการความรู้ [KM]งานวิจัยและพัฒนาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์อาจารย์เจ้าหน้าที่

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์   [สามารคลิกที่รูปทั้ง 2 ช่องเพื่อดาวโหลดไฟล์ได้]

กำหนดการจัดกิจกรรมkm

ประชาสัมพันธ์โดย : อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข หัวหน้างาน KM
Post by: นายภูสิต รัตนกานตะดิลก