ทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์สโมสรนักศึกษา

ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบฟอร์มการอัพเดทข้อมูลนักศึกษาส่ง สกอ.

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงประวัติของตนเอง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าปรับปรุงข้อมูลประวัติด้วยตัวเองได้ ให้นักศึกษาดาวโหลดแบบฟอร์มการอัพเดทข้อมูลนักศึกษาส่ง สกอ.  แล้วกรอกข้อมูลส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาจะดำเนินการต่อไป  สามารถดาวโหลดเอกสารด้านล่างนี้

word
pdf01

ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์