กิจกรรมกีฬาสีภายในงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัยงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กิจกรรมกีฬาสีคณะ และ การประกวดดาวเดือน

กีฬาสีคณะ / ประกวดดาวเดือน
freshy 2019