งานบริการวิชาการงานวิจัยและพัฒนางานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 6-15 มิ.ย. 61 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4ปี  แต่ละสาขา

larts_rmutp_PostNo13513_Agenda_กำหนดการโครงการ _แก้ไข_61
Download