งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ใกล้แล้วนะ น้องพร้อมป่าว #dekRMUTP