กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

การแข่งขันสุดยอดนักบริการ Phra Nakhon Flair Bartender Competition Thailand 2020