การประชุมกีฬาสีภายในงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อาจารย์เจ้าหน้าที่

การแข่งขันกีฬาสีภายใน “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 11กันยายน 2558 และร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ในวันที่ 11กันยายน 2558

การแข่งขันกีฬาสีภายใน "LIBERAL ARTS GAMES" และร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ครั้งที่ ๕
การแข่งขันกีฬาสีภายใน “LIBERAL ARTS GAMES” และร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ครั้งที่ ๕