งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาสโมสรนักศึกษา

การแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10