ขอเชิญร่วมงาน Discovery Thailand

หนุ่มบริหาร-สาวศิลปศาสตร์ คว้า RMUTP Freshmen 2017

งานเกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2559 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/รียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง! ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พ.ย. 60

กำหนดการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ “บนเส้นทางแห่งความพากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 http://regis.rmutp.ac.th/?p=3298

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ที่มีความสนใจทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ AUA

มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมสมัครเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ” ร่วมปฏิบัติงาน ๘ ประเภท

เปิดโอกาสสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนเตรี

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 60

#แบไต๋ตู้ต่อไป มีแล้วในไทย!!! “#ตู้รับซื้อขวด” #มีขวดมาขายยยยยย~ #ReturnIntoValue

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 การประชุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ กรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

           ขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ กรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และในส่วนของนายจ้างมาส่งในวันซ้อมย่อยคณะ   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2665 3555 ต่อ 1039

สาขาวิชาการโรงแรม เรียนการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนและวิทยากร E-Commerce

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนและวิทยากร E-Commerce ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒมนา Village E-Commerce) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 10 กันยายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-889-2138 ต่อ 6312

เปิดรับสมัครแล้ว “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ซีซั่น 4”

              เปิดรับสมัครแล้ว “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ซีซั่น 4” วันนี้ – 25 ก.ย. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carabao.co.th

BOY / GIRL BAND ได้รับเงินรางวัลและเซ็นต์สัญญากับกันตนา

คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชายและหญิง อายุ 15-25 ปี มีความสามารถทางด้านร้องหรือเต้น วิธีการและเอกสารในการสมัคร  กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปและคลิปร้องหรือเต้น ในกรณีที่สมัครเป็นวง ให้แยกกันกรอกใบสมัครและแยกกันส่งรูป แต่สามารถส่งคลิปเต้นเป็นวงได้ ส่งกลับมาที่ Email ; nextboygirlbandth@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์จาก สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ขอความร่วมมือนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าไปยังเว็บไซต์ http://english.rmutp.ac.th เพื่อทดลองใช้งาน

ขอความร่วมมือจากนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าไปยังเว็บไซต์ http://english.rmutp.ac.th เพื่อทดลองใช้งาน และหลังจากใช้งานแล้ว ขอให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ ตามลิงก์ “ประเมินเว็บไซต์” ที่วางไว้ด้านหน้าโฮมเพจ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรพิไล เติมสวัสดิ์

เมื่อในวันที่ 29 ส.ค. 60 ประชุมพร้อมกับร่วมต้อนรับ คุณอรวรรณณ์ ศิริพราหมณกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ คนใหม่

สัมมนาเชิงปฏิบัติผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (RMUTP Retreat)

ขอเชิญชวนนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด คลิปวีดีโอ ท่องเที่ยวโชว์ไตล์คุณ ในหัวข้อ เที่ยวเก๋ไก๋…สไตล์เพื่อนฝูง

RMUTP Study life แอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 60 ณ วัดบางปะกอก กรุงเทพฯ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ รศ.รังสรรค์ อักษรชาติ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทั้งหมด 3 สาขาวิชา

สาขาวิชาการโรงแรม จัดกิจกรรมการเสริมบุคลิกภาพในงานบริการ กับ Victoria Jackson

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง

โครงการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ ๔

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชา สุธาพจน์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๐ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญร่วมลงชื่อร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ” จบแล้วเขาทำอะไรกันนะ “