ทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วน!! เรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบนักศึกษาโควตา

คณะศิลปศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เป็น สนามสอบศูนย์เทเวศร์

โดยสอบข้อเขียน ชั้น 6 ตึกคณะครุศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง D-Hall ชั้นล่าง

เนื่องจากพื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ อยู่ในพื้นที่ประกาศพ.ร.บ.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล และมีการปิดพื้นที่การจราจรบางแห่ง

ทำให้การเดินทางไม่สะดวก จึงขออภัยมา ณ ที่นี้