ขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ กรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

           ขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ กรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และในส่วนของนายจ้างมาส่งในวันซ้อมย่อยคณะ   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2665 3555 ต่อ 1039

พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักศึกษาของเรา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

การกลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลศิลปศาสตร์ เตรียมตัวพบกับเหล่าผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนแห่งดวงดาว

ตัวแทนถือพานคณะศิลปศาสตร์

ผลการแข่งขันกีฬาภายใน “Laiberal Art’s Galaxy Games 2017” วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนักศึกษาของคณะ

กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิด-ปิดในวันที่ 4 สิงหาคม 2560   สถานที่ สนามกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมการประกวดดาวเดือน Liberal Art’s Galaxy Freshy Night 2017 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (ช่วงเย็น 17.00 – 21.00 Continue Reading →

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 พบกับ..การถ่ายทอดสด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะศิลปศาสตร์ขานรับการจัดกิจกรรม “รับน้องอย่างสร้างสรรค์” กับ กิจกรรมทำดอกไม้จันทร์

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ใบจองภาพรับปริญญาปีนี้

ประกาศ จาก งานสวัสดิการนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา “เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาตร์ มทร.พระนคร ปี 2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษาคณะฯ ทุกชั้นปี มาเลือกตั้ง “นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย “เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกปัญหาของนักศึกษา ด้วยระบบไลน์-สายด่วน! Hot Line – Email 24 ชั่วโมง”

ข่าวดี ข่าวด่วน !! สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสะสมชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมด้านวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจการนักศึกษา

ประมวลภาพ STAR OF LIBERAL ARTS 2016

ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการนักศึกษา (กองทุน) และกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา

 

กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์

ประกาศ จาก งานวิชาทหาร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

 

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ 2559

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มาวัดตัดชุดพละ

กำหนดการตรวจโรคเอกซเรย์นักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครทุนการศึกษาปริญญาตรี ประเภททุการศึกษาแบบให้เปล่า “กองทุนพณิชยการพระนคร”

Download  for เอกสารกองทุนการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ปลูกป่าชายเลน ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อแสดงความจงรักภักดีสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกนักศึกษาในการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยคณะศิลปศาสตร์นำนักศึกษาจำนวน 40 คน ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่มา: งานกิจการนักศึกษา และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์     Continue Reading →

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ราชมงคลพระนคร ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558