งานสื่อสารองค์กร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันการพับผ้าเช็ดปากเร็ว (Speed Napkin Folding)

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/RmutpFB/posts/1635012129883048/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านโรงแรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/posts/1622771614459663/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ “บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง สาขาวิชาการโรงแรม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1601832366553588.1073742363.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

9 มีนา 60 ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 (Video Clip)

Posted on

              9 มีนาคม 2560  ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 ด้วยเครื่องลงคะแนนเสียงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมอาภากร ทั้งนี้  สามารถชม Video Clip แนะนำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 หมายเลข ได้ดังต่อไปนี้ หมายเลข 1  วีดีโอแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม

งานสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม กล่าวต้อนรับ คุณธฤษณุ หิรัญธัญจินดา ตำแหน่งลูกเรือจากการบินไทย วิทยากรบรรยายหัวข้อภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1392879860782174.1073742296.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote จากการเข้าร่วมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย(ระดับอุดมศึกษา) Mighty Mix 2017 University Challenge

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1390834014320092/?type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท” ณ ห้องอาหารเซียงเงี้ยบฮัอ อาคาร 3

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1266001006803394/?type=3&theater/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1261097030627125.1073742264.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum แหล่งเรียนรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม การทุจริต หวังร่วมสร้างสังคมไทยโปร่งใสและปลอดทุจริต เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1258131154257046.1073742263.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ทำดีเพื่อพ่อ โดยจัดทำ “ริบบิ้นไว้อาลัย” แจกให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ และประชาชนที่สนใจ บริเวณโรงแรมโนโวเทล แพลตินัม

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/posts/1250531501683678/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดทำช่อดอกไม้ติดเสื้อไว้อาลัย แจกฟรีให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทั่วไป

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1243250615745100/?type=3&theater/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 แจกเสื้อดำ เสื้อกันฝน ฯลฯ แจกจ่ายให้กับประชาชนบริเวณสนามหลวง ณ วันที่ 21 ต.ค. 2559

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1238764696193692/?type=3&theater/” width=”700″/]