ศิลปศาสตร์ร่วมพูดคุยทำความร่วมมือทางวิชาการกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

How to apply for a job?

สาขาวิชาการโรงแรม เรียนการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

สาขาวิชาการโรงแรม จัดกิจกรรมการเสริมบุคลิกภาพในงานบริการ กับ Victoria Jackson

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ” จบแล้วเขาทำอะไรกันนะ “

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันการพับผ้าเช็ดปากเร็ว (Speed Napkin Folding)

นักศึกษาศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพับผ้าเช็ดปากเร็ว และรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านโรงแรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ “บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง สาขาวิชาการโรงแรม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

9 มีนา 60 ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 (Video Clip)

              9 มีนาคม 2560  ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 ด้วยเครื่องลงคะแนนเสียงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมอาภากร ทั้งนี้  สามารถชม Video Clip แนะนำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 Continue Reading →

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม กล่าวต้อนรับ คุณธฤษณุ หิรัญธัญจินดา ตำแหน่งลูกเรือจากการบินไทย วิทยากรบรรยายหัวข้อภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

นักศึกษาสาขาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote จากการเข้าร่วมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย(ระดับอุดมศึกษา) Mighty Mix 2017 University Challenge

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีสาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรมจัดอบรมและเสวนาด้านการโรงแรม

การจัดสัมมนา “เจาะอาชีพแห่งอนาคต สู่สายงานการโรงแรม”

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท” ณ ห้องอาหารเซียงเงี้ยบฮัอ อาคาร 3

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum แหล่งเรียนรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม การทุจริต หวังร่วมสร้างสังคมไทยโปร่งใสและปลอดทุจริต เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59

สาขาวิชาการโรงแรม จัดอบรมการแต่งหน้าให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ทำดีเพื่อพ่อ โดยจัดทำ “ริบบิ้นไว้อาลัย” แจกให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ และประชาชนที่สนใจ บริเวณโรงแรมโนโวเทล แพลตินัม

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม The Western Flair 2016 ครั้งที่ 2

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดทำช่อดอกไม้ติดเสื้อไว้อาลัย แจกฟรีให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทั่วไป

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ปรร.57/1 จิตอาสา ระบบายผ้าดำรอบอาคารตำรวจภูธรภาค 1 วันที่ 19 ต.ค. 59

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 แจกเสื้อดำ เสื้อกันฝน ฯลฯ แจกจ่ายให้กับประชาชนบริเวณสนามหลวง ณ วันที่ 21 ต.ค. 2559

ประชาสัมพันธ์ จากสาขาการโรงแรม