งานสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอาจารย์ที่ปรึกษามือหนึ่ง”

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1543115875758571.1073742337.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานบุคลาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

Posted on
งานสื่อสารองค์กร

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล Best Paper Awards

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1176474379089391/?type=3&theater/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 59

Posted on

ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม  

งานสื่อสารองค์กร

การใช้เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน (ฉบับปรับปรุง)

Posted on

การใช้เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน (ฉบับปรับปรุง) สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สำกนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ที่  regis.rmutp.ac.th  หรือด้านล่างนี้

งานสื่อสารองค์กร

ด่วน!!! แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ขอร่วมมือให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

Posted on

ด่วน!!! แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ขอร่วมมือให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

งานสื่อสารองค์กร

ขอเชิญชวนนักศึกษาชมนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยวไทย “ต้องมนต์สยาม เยือนเมืองต้องห้ามพลาด”

Posted on

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ชมนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยวไทย  “ต้องมนต์สยาม เยือนเมืองต้องห้ามพลาด”   ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2559   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 13.00 น.