สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ อัตรา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

Posted Posted in งานบุคลาการ, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สมัครงาน, เจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา

Posted Posted in งานบุคลาการ, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, สมัครงาน, เจ้าหน้าที่