ข่าวงานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์”

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/RmutpFB/posts/1104709139580019/” width=”700″/]