งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ชั้นปีที่ 1- 3 เข้าร่วมแข่งขัน Mr.&Miss RMUTP 2015

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชั้นปีที่ 1- 3 เข้าร่วมแข่งขัน Mr.&Miss RMUTP 2015 รับสมัคร วันนี้- 15 ธันวาคม 2558larts-rmutp_27102558_Post-No9123_Mr.&Miss RMUTP 2015