งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อาจารย์เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ได้รับเกียรติจากรายการ Top news ทางช่อง 3 โดยคุณโชติมา จันทร์คง มาสัมภาษณ์ ในประเด็นภาพถ่ายที่คุ้นเคย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5