งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์”

ทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  “สุวรรณภูมิเกมส์

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานกีฬา หัวหน้างานกิจกรรมและองค์การนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 สุวรรณภูมิเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ในการนี้ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ประธานจัดการแข่งขัน ได้นำเสนอความพร้อมในการเตรียมการจัดงานภายใต้คำขวัญ “สามัคคี มิตรภาพ 9 ราชมงคล” โดยจะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬา มทร. สุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร