กลุ่มวิชาภาษาไทยทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อาจารย์

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์และกลุ่มวิชาภาษาไทย จัดมุทิตาจิต ประจำปี 2558 แด่ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์