งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 : โควตา (วุฒิม.6) และขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการสอบ