กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ