งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

โพสต์นี้มีแจก 🤩🤩

เจลล้างมือและสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคหายากแบบนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใจดีมาแจกสเปรย์ให้ #dekRMUTP ได้พกติดตัว

📍มารับได้ที่ กองสื่อสารองค์การ ศูนย์เทเวศร์
🖇ของมีจำนวนจำกัด ช้าหมดอดนะ

ขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลิตเจลล้างมือและสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค ให้พวกเราทั้ง 4 ศูนย์นะคะ 🙏🙏

 

ที่มา :  RmutpFB

โพสต์นี้มีแจก 🤩🤩