งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบ 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครผ่านระบบ TCAS

น้องๆวุฒิ ม.6 ที่ยังไม่มีที่เรียน มาเป็นครอบครัวเดียวกันที่ #ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019