งานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประกาศฝ่ายบริหาร

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่คิดค่าเสื่อมและพัสดุจากการรื้อถอน ประจำปี 2561

Download (PDF, 84KB)