งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

ศิลปศาสตร์ร่วมพูดคุยทำความร่วมมือทางวิชาการกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1680023988734425.1073742423.120014211402085&type=3/” width=”700″/]