งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

หนุ่มบริหาร-สาวศิลปศาสตร์ คว้า RMUTP Freshmen 2017

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/RmutpFB/posts/1668842633166664/” width=”700″/]