งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ที่มีความสนใจทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ AUA

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/RmutpFB/photos/a.165003473550595.47484.156369037747372/1665819750135619/?type=3/” width=”700″/]