งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

#แบไต๋ตู้ต่อไป มีแล้วในไทย!!! “#ตู้รับซื้อขวด” #มีขวดมาขายยยยยย~ #ReturnIntoValue

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/beartai/videos/1690817627617977/?hc_ref=ARS5AGIV0W6C3vG2xxNUqekkE1CLUfUgX_zDdqQNxuPBn_bML29Uwus9TZlCH3uIH5k” width=”700″ height=”400″ onlyvideo=”1″]