งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม เรียนการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1658235347579956.1073742402.120014211402085&type=3/” width=”700″/]