ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกอาชีพอุตสาหกรรมบริการในยุกไทยแลนด์ 4.0”