คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017