ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
            ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐   ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  คณะศิลปศาสตร์   จึงขอประกาศแนบท้ายด้านล่าง

 

ที่มา:  งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์